ReadyPlanet.com
dot dot
Glass Coat System Program

Glass Coat System Program คือโปรแกรมการเคลือบสีพิเศษด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดรอยต่างๆ ง่ายต่อการทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ เช่น มูลนก ยางต้นไม้ ฝุ่นละออง ที่สามารถล้างออกได้อย่างง่ายแม้เพียงน้ำเปล่า อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแรงและปกป้องสีรถของท่านได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ คือ ช่วยทำให้สีรถยนต์ของท่านเงางามฉ่ำลึกอย่างที่สุด … เพราะ Glass Coating มีคุณสมบัติ  

  • เพิ่มค่าความแข็งแรงให้กับผิวสี เทียบค่า ความแข็ง (Hardness) 8H
  • เพิ่มความเงางามล้ำลึก อย่างที่ไม่มีน้ำยาเคลือบสีชนิดใดสามารถทำได้
  • ช่วยป้องกันผิวสีรถ จากมลภาวะได้ดียิ่งขึ้น เช่น แสงแดด รังสี UV ที่ทำลายผิวสีรถ มูลนก ยางต้นไม้ น้ำฝน ฝุ่นละออง คราบสกปรกต่างๆ และยังช่วยให้สามารถชำระล้างคราบสกปรกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • น้ำยาเคลือบ Glass Coating หนาถึง 3 ชั้น ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าการพ่น
  • ระบบทาน้ำยาเคลือบ Glass Coat System(GCS) ทำให้สามารถควบคุมความหนาชั้นเคลือบ และพื้นที่บริเวณเคลือบได้เป็นอย่างดี ไม่มีละอองฟุ้งติดตามบริเวณที่ไม่ต้องการได้ เช่น โคมไฟ ขอบยางกระจก กระจก คิ้วโครเมี่ยมต่างๆ ฯลฯ 
  • ก่อนเคลือบ Glass Coat System(GCS) รถทุกคันจะต้องผ่านการฟื้นฟูสภาพผิวสี Paint Care System (PCS) ไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดง หรือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
  • บริการหลังการเคลือบ ท่านยังได้รับบริการเคลือบและลง treatment เพื่อบำรุงรักษาคงสภาพความเงางาม ช่วยให้สีรถเงางามยิ่งขึ้นๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปี (ค่าบริการเตรียมสภาพสีผิว 200 บาท/ ครั้ง)

      Glass coating      Glass Coating

               Glass Coating     Glass Coating

               Glass Coating     Glass Coating

               Glass Coating     Glass Coating

               Glass Coating     Glass Coating 

               Glass Coating     Glass Coating

* ค่าบริการ ขึ้นอยู่กับรุ่น/ขนาดของรถยนต์ เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง กรุณาสอบถามรุ่นรถของท่านก่อนได้ที่   

0-2722-7712, 099-056-5926
Services

Paint Care System Program
Wet Look Detailing Program article
Interior Detailing Program article
Engine Detailing Program article
Wash & Wax Program article
Wash & Vacuum Program articledot
Program & Package
dot
bulletGlass Coat System Program
bulletPaint Care System Program
bulletSaving Coupon Package
dot
Gallery
dot
bulletPhoto Gallery
bulletOur Events
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.