ReadyPlanet.com
dot dot
Engine Detailing Program article

Engine Detailing Program คือ โปรแกรมการล้างทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ด้วยน้ำยาเฉพาะของ Meguiar’s ช่วยให้ห้องเครื่องของท่านสะอาดปราศจากคราบสกปรกฝังแน่น ซึ่งนอกเหนือไปจากความสวยงามแล้ว ยังช่วยให้ท่านสามารถตรวจเช็ครถยนต์ขั้นพื้นฐานได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น การตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ, ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ และที่สำคัญคือ การตรวจหารอยรั่วซึมของท่อยางต่างๆ ด้วย (โปรแกรมดังกล่าวนี้ รวมถึงการล้างทำความสะอาดสีรถ และดูดฝุ่นภายในแล้ว)

 Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง     Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง

Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง     Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง

Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง     Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง

Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง     Engine Detailing Program - ล้างห้องเครื่อง

  
Services

Glass Coat System Program
Paint Care System Program
Wet Look Detailing Program article
Interior Detailing Program article
Wash & Wax Program article
Wash & Vacuum Program articledot
Program & Package
dot
bulletGlass Coat System Program
bulletPaint Care System Program
bulletSaving Coupon Package
dot
Gallery
dot
bulletPhoto Gallery
bulletOur Events
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.